Betegségek feltárása

Információk:

Mivel Test, Lélek, Szellem egységében érdemes vizsgálni minden problémát, így természetesen a hozzám fordulók minden esetben részletes pszichoszomatikai elemzést kapnak, állapotukat illetően.

Mit is jelent ez pontosan?

A pszichoszomatika orvosi megfogalmazásban: 

A pszichoszomatikus orvoslás a gyógyítás olyan általános irányultságát jelenti, amely a megbetegedések keletkezésében, lefolyásában és kezelésében figyelembe veszi a testi, lelki és társadalmi kölcsönhatásokat.

Mire használom én?

Például arra, hogy elmagyarázom az összefüggést a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a csont problémák között!

Az elemzés során feltárom azokat a lelki gátakat, amelyek egyértelműen a megbetegedéshez vezethettek.

„Az ember csak az ismeretlentől fél…”

Épp ezért meghatározó fontosságú megtudnunk, mit kellene másképp csinálnunk hogy elkerülhessük a betegséget, hogy gyorsabban meggyógyuljunk és hogy megértsük, semmi sem történik a világban véletlenül.

Esettanulmány!

52 éves nőbeteg, magas vérnyomás problémával, 30 éve cukorbeteg, nemrég infarktuson esett át, csontproblémái sarok fájdalomban jelennek meg. Jelenleg ingadozik a vérnyomása, erre keres megoldást.

Magas vérnyomásának lelki okai:

magas_vernyomasA vérnyomás azt az energetikai kapcsolatot jelképezi, amely a ránk nehezedő nyomáshoz (stressz) és feszültségekhez fűz bennünket. Az ezek által felállított korlátainkat az érfalunk szimbolizálja. A magas vérnyomás a szervezet rendellenes válasza a megnövekedett nyomásra és feszültségre, amely ha nem kezeljük a kiváltó okot (kognitív terápia) akkor egészen szívinfarktusig vagy stroke-ig vezethet. A magas vérnyomás magas hőfokon fortyogó érzelmeket sejtet odabent, melyek azonban nem jutnak ki, nem nyernek kifejezést. Az ilyen ember mániákusan elkezd valamivel foglalkozni hogy lekösse magát ilyenkor, nehogy meg kelljen nyilvánulnia haragjának, elégedetlenségének. Romboló érzelmekről van szó.

Szívinfarktusának lelki háttere:

Régóta dédelgetett sérelmek, a szomorúság és a szeretettel szembeni ellenállás felhalmozódása okozza. Szívünk kétségbeesetten próbálja felhívni figyelmünket, hogy ideje elfogadnunk a szeretetet, és ideje szeretnünk. Elsősorban önmagunkat! A szeretet természetünkből fakad, mégis gyakran söpörjük félre mintha ez egy kevésbé fontos dolog lenne. Pedig enélkül az élet elveszíti értelmét! Az ember úgy érzi nem tartozik sehova sem!

Az ilyenkor bekövetkező szívizom görcse azt jelképezi, hogy görcsösen fél, retteg attól, hogy adjon vagy kapjon szeretetet.

Pontosabban is behatárolható a probléma, ha tudjuk melyik részen következett ez be.

  • Bal kamra: az ellenkező nemre vezethető vissza általában, illetve, valamilyen érzelmi konfliktus hatására. Azaz nem kapja meg azt a szeretetet amit szerinte megérdemel. Azt érzi, neki mindenért meg kell harcolnia. Ezek a berögzült érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki
  • Jobb kamra: Anyagi jellegű konfliktusra, meg nem értésre vezethető vissza. Fő jellemvonása az ilyen embernek, az anyagi javak folytonos keresése.
  • Elülső fal: csalódásból keletkezik, nem tudott elérni valamit amit akart
  • Hátsófali: nem hajlandó szembenézni egy kritikával, érzéssel és ezt megérteni, elfogadni.

Csont fájdalmának (sarok fájdalom) lelki háttere:

imagesA láb különböző megbetegedéseivel küszködő ember olyan, mint aki egy 4 fallal határolt szobában áll, látja ugyan az ajtót, mégsem megy ki rajta. Azaz tisztában van vele mit kellene tennie, mégsem teszi meg a szükséges lépéseket. A fájdalmat az okozza, hogy jelentős energiát kell visszatartania ahhoz, hogy ne mozduljon meg. Szembesül azzal, hogy nincs bátorsága felvállalni, megtenni, de közben szíve majd megszakad. Hiszi, hogy el tudná érni, de mégsem megy!

A sarok egyébként is a gyenge pontja az embernek! Ha problémánk van vele, felül kell vizsgálnunk nem vagyunk-e túlzottan földhöz ragadtak életünk valamely területén.

Vércukor probléma lelki háttere:

Már ez a 30 éve tartó probléma előre vetítette az előbb említett betegségeket. Hiszen a szeretetlenség érzése váltja ki az inzulin problémát. Aki pedig nem érzi úgy, hogy megkapja azt a szeretetet ami jár neki, előbb-utóbb szívproblémákkal fog szembe kerülni…

Sajnos pszichoszomatikával nem foglalkoznak régóta Magyarországon. Ha 30 évvel ezelőtt lett volna rá lehetőség, talán elkerülhető lett volna hogy ilyen súlyos betegség alakuljon ki. De most a jelenben kell dolgoznunk, azaz az orvosi ellátása mellett foglalkoznunk kell ezen lelki blokkok oldásával, hogy elkerülhessük a következő szívinfarktust és rendezni tudjuk egyéb egészségügyi problémáit. 

Maga a pszichoszomatikai feltárás egyénre szabott, nem minden igaz mindenkire! Ezért laikusok kellő megfontoltsággal forgassanak efféle könyveket és mindig legyen fenntartásuk az ott olvasottakkal szemben, azaz soha ne fogadjanak el mindent, feltétel nélkül!

Ha lehetőségük van forduljanak szakemberhez, aki segít nekik feltárni problémájuk lehetséges hátterét.

Mit várhatunk az elemzéstől?

A jó hír az, hogy a teljes gyógyulást is elhozhatja számunkra… Hiszen amit megismerünk, azon lehetőségünk van változtatni. Többé nem tőlünk független, irányíthatatlan problémával állunk szembe, hanem kezünkbe vehetjük betegségünk irányítását.

…hogy mennyi idő alatt? Körülbelül annyi hónapig kell kitartanunk, amennyi évig tartott a betegség. Persze ez egy nagy általánosság, és mint minden más, ez sem igaz mindenkire, mégis a megfigyelések ezt mutatják.

Tehát aki 2 éve küzd emésztési problémákkal, 2 hónap alatt leküzdheti őket optimális esetben.

A másik „rossz hír”, hogy aktív közreműködésre van szükség a gyógyuláshoz, hiszen minden gyógyulás öngyógyítás!

S hogy mit kell tenni? Követni kell a kapott életmódváltáshoz kapott instrukciókat, a táplálkozási tanácsokat, energia gyakorlatokat és a legfontosabb, változtatni azokon a régen berögzött rossz nézeteken, melyek kiváltották a problémát.

De semmi olyat, amely nem elvárható az adott szervezettől.

Exploration and treatment of diseases

Since each problem should be examined in the unity of body, soul and psyche, therefore everyone seeking my help receive detailed psychosomatic analysis about their conditions.

What does it mean exactly? Psychosomatics

In medical terms:

Psychosomatic medicine is the general orientation of medicine that considers the physical, psychological and social interactions in the development, course and treatment of diseases.

What do I use it for?

For example to explain the connection between diabetes, high blood pressure, cardiac infarction and bone problems!

During the analysis I explore the spiritual inhibitions that unequivocally could have led to the illness.

„One is only afraid of the unknown…”

Therefore it is essential to understand, what we should do elseways in order to avoid the disease, to recover more quickly and to understand that nothing in the world happens without a cause.

Case study!

52-year old female patient with high blood pressure problem, has had diabetes for 30 years, recently suffered a cardiac infarction, her bone problems manifest in heel ache. Recently, her blood pressure has become instable, and she wants a solution.

Psychological causes of the high blood pressure:

Blood pressure represents the energetic connection that connects us to the pressure (stress) and strains on us. The vessel walls symbolize the limits set up by these. High blood pressure is the abnormal reaction of the body to the elevated pressure and strain that, if the efficient cause is not treated (cognitive therapy), can lead up to cardiac infarction or stroke. The high blood pressure suggests high, sizzling emotions inside that cannot get out and are not expressed. Such a person begins to obsess over something in order to engage himself or herself at these times, so that the anger and disappointment must not surface. These are damaging emotions.

Psychological background of the cardiac infarction:

It is caused by grievances bottled up for a long time, accumulation of sadness and resistance to love. Our heart tried desperately to raise our awareness that it is time to accept love and it is time for us to love. First of all ourselves! Love is in our nature, yet we often brush it aside as if it were a less important thing. But without it, life has no meaning! She feels that she belongs to nowhere!

The myocardial spasm occurring at this time symbolizes that she is afraid and terrified to give or take love.

The problem can be defined more accurately, if we know on what part it had occurred.

  • Left ventricle: usually it can be traced back to the opposite sex or to the effect of some emotional conflict. Namely, he/she does not get the love he/she thinks he/she deserves. He/she feels, he/she must fight for everything. These fixed emotions cause pain and spasm.
  • Right ventricle: It can be traced back to financial conflict and not being understood. The main characteristic of such a person is the continuous seeking of material essentials.
  • Anterior wall: it comes from disappointment, he/she could not achieve something he/she wanted.
  • Posterior wall: he/she would not face a critique or emotion, and understand and accept it.

Psychological background of the bone pain (heel ache):

A person suffering from various diseases of the feet is like someone standing in a room with 4 walls, he/she sees the door, but does not go out. He/she knows, what he/she should do, but does not take the necessary steps. The cause of the pain is that he/she must hold back significant energy not to make a move. He/she is faced with the fact that he/she has no courage to take it up and do it, but at the same time his/her heart almost breaks. He/she believes he/she could do it, yet it is not happening!

The heel is a weak point of the body anyway! If we have problem with it, we must review, whether we are too earth-bound in some aspects of our lives.

Psychological background of the blood sugar problem:

This problem existing for 30 years has already predicted the above mentioned diseases. Because the feel of lovelessness causes the insulin problem. And someone, who does not feel that he/she gets the love he/she deserves will face problems sooner or later…

Unfortunately psychosomatics is rather new in Hungary. Maybe, if this would have been available 30 years ago, the development of such serious disease could have been avoided. But we must work in the present, i.e. beside the medical care we must deal with solving these psychological blockings, in order to prevent the next cardiac infarction and resolve her other health issues.

The psychosomatic procedure itself is personalized, not everything is true for everybody! Therefore, laics should peruse such books with due carefulness and have reserve against their content, i.e. nobody should accept everything unconditionally.

Visit a professional, if you have the opportunity, who will help to explore the possible background of the problems.

What can we expect from the analysis?

The good news is that full recovery can be achieved… Because once we understand something, we have the chance to change it. We are no longer facing an uncontrollable problem that is independent from us, rather we can take charge of our illness.

… how much time does it take? We have to endure approximately as many months as the number of years the illness exists. Obviously this is the great average and like every other thing, this is also not true for everyone, but the observations suggest this.

So someone, who has been having digestive problems for 2 years ideally can overcome those in 2 months.

The other “bad news” is that active participation is required for the recovery, because every recovery is self-curing!

So what do you have to do? You must follow the instructions you get for the change of your lifestyle, the dietary advices, energy exercises and most importantly, change the old fixed wrong ideas that caused the problem.

But nothing that could not be reasonably expected from that particular body.

Kind regards, Krisztina Balázs managing director of Pure Medical Center