MORFOGENETIKUS MEZŐ

Alaptézis – Rupert Sheldrake:

•A morfikus energia ösztönös és kollektív emlékezetet közvetít

Azaz létezik a kollektív emlékezet és a kollektív tudat, amelynek köszönhetően kölcsönösen tudást, érzéseket, megérzéseket,    emlékezetet, gondolatokat közvetít egymásnak minden élőlény a világon. Morfogenetikus energia, mátrix.

Számtalan kutatási területen vizsgálta az addig megmagyarázatlan jelenségeket:

•az állatok telepatikus képességétől
•az élőlények előérzetén át
•a kismamák és gyermekek közötti telepátiáig.

A parapszichológia területét elkerülve minden korábbi tudományos munkásságot felülmúlva nem laboratóriumi vizsgálatokat végzett, hanem természetes körülmények között vizsgálta és elemezte a történéseket és összegezte a korábban megfigyelt nagyszabású természetes események tapasztalatait.

FŐ KÉRDÉSE:  Ha a sejtek osztódnak és ha e osztódás a tulajdonságok öröklésével valósul meg, miért ne lehetne tovább vihető maga a tudás is? 

1447955536_1976117353564e0c503205d_437_21549

Mező elmélet: 

•A jelen tevékenységi mintáit meghatározzák a múltban bekövetkezett minták és ezek alapján minden egyes egyén, vagy egyed – legyen az bármilyen élőlény – a kollektív emlékezet részét képezi, annak hordozója és továbbadója is egyben.
•A megérzés, a telepátia nem paranormális tevékenység, hanem ha úgy tetszik, a mátrix meglétének bizonyítéka.
•Nem szükséges memorizálni az adott faj létfenntartásához szükséges emlékeket, mert azok meghatározó része már eleve adott, vagy önkéntelenül átvesszük környezetünktől.
100. majom hatás, a Kritikus tömeg:
•A Koshima japán szigeten makákó majmokon végzett megfigyelés (1952) egyik végkövetkeztetése, hogy ha 100 majom megtanul valamilyen egyedi, teljesen új viselkedésmintát, akkor az új tudás az egész világon élő összes majom számára titokzatos módon megjelenik.

Azaz…

Létezik valamiféle energiamező, ahol az élőlények, láthatatlan hálózati kapcsolatban vannak egymással.

Emberek és a mező:

•1993-  131 dokumentált és kontrollált vizsgálat, amelyben azt vizsgálták, az imádkozás, hitközösség és a gyógyulás között van-e összefüggés.
•Az egyik legnevesebb vizsgálat, melynek során 393 véletlenszerűen kiválasztott, komoly koszorúér-betegséggel szenvedő beteget vontak be a vizsgálatba. Szintén véletlenszerűen 192 beteget kiemeltek közülük, akiknek kiadták, hogy otthon, családtagjaik, vagy egy kis imaközösség körében minden nap imádkozzanak. A naponta hitközösségben gyógyuló betegek a kontrollcsoporthoz képest gyógyulni kezdtek és kevesebb halál következett be az otthonukban, kis közösségben naponta imát mondó betegek körében.
•A morfogenetikus mező tulajdonságaival élve, az élő környezet képes egymásnak energiát továbbítani, az energiák pedig összeadódhatnak.
00001_2_905af77e-25e8-44ef-a77f-0c267dd831e7_440x330

Morfogenetikus mező és a kvantumfizika:

•Dr. David Bohm azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagyis egy finom kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet.
•Az Univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább!
•HALADNUNK KELL A KORRAL…  BIOREZONANCIA!

Morfogenetikus mező és genetika:

•Tény, hogy minden sejtünk magában hordozza a genetikai programunkat.
•A sejtek másolják önmagukat, sokszorozódnak.
•De honnan tudják, hogy melyikük legyen májsejt, szaruhártya vagy fülkagyló???
•Egyedül a  Morfogenetikus mező lehet a magyarázata mindennek!

INNENTŐL SOKKAL NAGYOBB FELELŐSÉGÜNK VAN GYERMEKEINK, NEMZETÜNK ÉLETÉBEN, HISZEN NEM CSAK GENETIKAI ÚTON ÖRÖKÍTÜNK, HANEM INFORMÁCIÓS SZINTEN IS!

•Van egy olyan elektromágneses mezőre hasonlító jelenség, amely nem elektromágneses hullámokat közvetít, sokkal inkább információt.
•Sheldrake szerint ez a morfogenetikus mező minden élőlényt összeköt fajonként, és ezen kötelékek hozzák létre az egyedfejlődés és a  telepátia jelenségét.
•Ilyen módon a világ valamennyi élőlényének és szerkezetének formálódása és fejlődése (pl. a molekulák, növények, állatok, egész ökoszisztémák, társadalmak fejlődése) ezen morfogenetikus mezők befolyása alatt áll.
•A világunkban a legmeghatározóbb, az azt alkotó INFORMÁCIÓ!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.